Grote Clubactie

Grote Clubactie

LET OP! Uiterste inleverdatum van de verkochte loten is 28 oktober 2017 (tijdens het MVP event).


Ook dit jaar doet Tex Town Tigers weer mee aan de Grote Clubactie. We doen als vereniging mee om al onze teams van goede materialen te kunnen voorzien. Vanaf 8 september zijn de loten op onze vereniging aanwezig en vanaf 16 september mogen ze door julie verkocht worden. Voor deze loten ontvangen wij als vereniging een bedrag wat uiteraard ook ten goede aan de vereniging zal komen. Wij willen jullie daarom vragen jullie best te doen door zoveel mogelijk loten te verkopen. Degene die de meeste loten verkoopt zullen wij belonen met een tegoedbon van €50,- te besteden bij EastPro. Degene die daarna de meeste loten verkoopt zullen we belonen met een tegoedbon van €25,- te besteden bij Eastpro.

De ingevulde boekjes met loten graag uiterlijk 28 oktober 2017 (MVP event) inleveren. Inleveren kan bij de secretaris in zijn postvakje in de kantine (of persoonlijk overhandigen). Vermeld wel duidelijk je naam en je team op de voorkant van het lotenboekje!

Let's Play Ball !

Met sportieve groet,

Bestuur Tex Town Tigers