• Zoals reeds besproken worden er momenteel werkzaamheden verricht aan de Kotkampweg. In overleg met dhr Bert Groothuis is de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden afgestemd, zowel Trifora/ Pro-f /TTT/ Sparta Enschede worden tijdens de werkzaamheden bereikbaar gehouden.  

    Echter met uitzondering van de volgende data;

    Woensdag 01-07-2020, in verband met freeswerkzaamheden bestaand asfalt. 

    Maandag/dinsdag/woensdag 06+07+08-07-2020, voorbereiding- asfalteringswerkzaamheden. 

    Op deze data zijn Trifora/ Pro-f /TTT uitsluitend te voet te bereiken.